Olympijský den (25. 7. 2017)

Olympijský den (25. 7. 2017)

Hned ráno jsme začali tvůrčí činností. Šli jsme do lesa hledat ty nejlepší klacky na luky a praky, které potom vedoucí pečlivě opracovávali sekyrou a pilkou, aby bylo dříví co nejpružnější a nejhladší pro držení v ruce. Po nalezení správných klacíků jsme šli do stodoly vyrábět. Všichni si na svém výtvoru dávali záležet, ale šlo vidět, že někteří mají raději prak a někteří zase luk, takže si dávali víc záležet na svém oblíbenějším nástroji. Těm menším pomáhali vedoucí s natažením tětivy, protože to není zase tak jednoduchá věc.

Po koprové polévce a zeleninovém rizotu nastala hlavní část dne, Olympijské hry. Každý vedoucí si vzal na starosti nějakou disciplínu. Děti si vyzkoušely každou z nich a pokaždé se pokusily o svůj nejlepší výkon. Na těchto hrách byla i disciplína, kde si děti vyzkoušely své dopolední výtvory. Byl to takový test pevnosti praků a luků. Ne všem jejich vyrobené nástroje vydržely při napínavé střelbě na terč. Během Olympijských her se k nám zastavil žurnalista z ČTK, Luboš Pavlíček, který s námi zůstal až do večera a dokumentoval průběh našeho večera, včetně pozorování na louce. Při pozorování se obloha zatáhla, ale společně s Lubošem čekáme, zdali se ještě roztáhne, abychom mohli jít pozorovat, protože to je přeci to, co nás baví.