Astronomický tábor 2022

Kellerocentrický princip

Táborová základna Borovany, 17. července – 30. července 2022

Na přípravě letošního tábora se podíleli:

Petr Janovský – hlavní vedoucí
Diana Rayová – zdravotnice
Petr „Bezi“ Dvořák – oddílový vedoucí, zástupce hlavního vedoucího
Mirek „Sci-fi“ Dočekal – vedoucí
Klára „Klárka“ Dobrylovská – oddílová vedoucí
Barbora „Barča“ Vieweghová – vedoucí
Kryštof „Kíťa“ Macek – vedoucí, blog
David „Dejv“ Němeček – oddílový vedoucí
Daniel „Daník“ Kocman – oddílový vedoucí
Lukáš „Luky“ Holcman – vedoucí
Ondra Janovský – oddílový vedoucí
Alena „Alča“ Nováková – oddílová vedoucí
Petr „Scotty“ Veselý – oddílový vedoucí
Jan „Bouchač“ Kalný – oddílový vedoucí
Sophia „Sofi“ Robino – oddílová vedoucí
Barbora „Barča“ Srbová – oddílová vedoucí
Jan „Moravák“ Červeňan – oddílový vedoucí
Štěpán Blažek – oddílový vedoucí
Stefanie „Stefi“ Kaleta – vedoucí
Adam „Adámek“ Šustr – vedoucí
Kateřina „Kačka“ Pechová – instruktorkaHelena Janovská – šéfkuchařka
Zuzana Valášková – kuchařka
Jiří „Keller“ Zimola – vedoucí
Miloš Podařil – vedoucí
Petra Podařilová – ekonomka
Jeníček Dvořák
Emička Podařilová

Dále bychom chtěli poděkovat těmto institucím i jednotlivcům za pomoc s organizací:

A-Borůvkovany z.s.
Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Masarykova univerzita v Brně
Gymnázium Řečkovice
Hvězdárna a planetárium Brno
Štefánikova hvězdárna
Jaroslav Souček, Hvězdárna a planetárium Oldřicha Kotíka
Borovannský Mlýn
Tomáš Přibyl, Technické muzeum v Brně
Petr Janovský (st.)