Statistiky

Vybrané statistiky Astronomického tábora Jihlavské astronomické společnosti

Vývoj počtu dětí a vedoucích

Vývoj poměru dívek a chlapců

Vývoj věkového průměru dětí