Často kladené otázky

Na tuto stránku průběžně doplňujeme odpovědi na některé dotazy, které od rodičů dostáváme nejčastěji. Své dotazy směřujte na mailovou adresu kontakt@astronomickytabor.cz nebo na telefon +420 770 639 293.

Mohu dítě na tábor přihlásit elektronicky?

 • Ano. Od roku 2017 poskytujeme pouze e-přihlášku. Podrobnější informace k přihlášce naleznete na samostatné stránce přihlášky (aktivní pouze v období přihlašování).

Vrátíte mi lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte?

 • Ano, vrátíme. Dětští lékaři vystavení posudku zpravidla zpoplatňují, takže jde o dokument, který je Vašim vlastnictvím a je Vašim právem si originál ponechat (pokud se Vaše dítě účastní více táborů, můžete jeden posudek použít vícekrát). Pokud si chcete originál posudku o zdravotní způsobilosti ponechat, ve vztahu k Astronomickému táboru postačí, abyste nám posudek naskenovali a sken pak poslali emailem na kontakt@astronomickytabor.cz, případně doručili listinnou kopii posudku. V takovém případě Vás vyzveme, abyste originál posudku přinesli s sebou k odjezdu na tábor (v průběhu tábora musíme mít k dispozici originál). Po skončení tábora Vám originál opět vrátíme.

Dětský lékař vystavil posudek zdravotní způsobilosti na vlastní formulář. Mohu jej použít?

Mohu dítě dovézt autem přímo do tábora?

 • Ano, můžete. Informace o možnosti společné dopravy z Jihlavy budou upřesněny před táborem. Kontakty na nás naleznete na stránce kontaktů.

Mám dítěti dát na tábor nějaké peníze?

 • Dítě na táboře vůbec žádné peníze nepotřebuje. Veškeré platby jsou obsaženy v ceně.
 • V ceně pochopitelně nejsou obsaženy platby za suvenýry, které si děti zpravidla mohou kupovat v rámci výletu na některou z velkých hvězdáren, který je součástí každého tábora. Doporučujeme proto dítěti na tábor dát velmi jen velmi malé finanční prostředky.

Mohou děti z tábora psát dopisy? A lze jim dopisy na tábor zasílat?

 • Ano, děti dopisy pochopitelně psát mohou. Doporučujeme, abyste dítě před odjezdem na tábor k tomuto účelu vybavili poštovními známkami. Doporučujeme zejména menším dětem připravit a nadepsat i obálky s adresami.
 • Dětem lze na tábor psát na adresu: „U Řeky 27, Astronomický tábor, jméno a příjmení dítěte, Borovany, 373 12″.

Může si dítě vzít mobilní telefon?

 • Používání telefonů ani jiných zařízení dětem nijak neomezujeme. Nejsme schopni však ručit za neztracení nebo nepoškození a zaručit možnost pravidelného dobíjení. Rozhodnutí, zda dítěti necháte mobilní telefon je tedy zcela na Vás.
 • Obecně nedoporučujeme dávat dětem žádné cennosti. Pokud dítěti chcete mobilní telefon přeci jen dát s sebou, doporučujeme pokud možno spíš starší typy přístrojů, jejichž případné poškození nebo ztráta nezpůsobí velkou škodu. Děti bydlí ve stanech, které nejsou elektrifikované, a elektřina je v tábořišti k dispozici omezeně, primárně pro zajištění osvětlení, chodu ledniček a vodního čerpadla. Mobilní telefony je možné dobít v hlavní budově, ale pouze v omezeném počtu.

V průběhu tábora se nemohu dovolat svému dítěti na mobilní telefon. Co se děje?

 • Obecně nedoporučujeme dětem na tábor příliš telefonovat, neboť tím ve své podstatě narušujete táborový program. Děti však mají v průběhu dne hned několik bloků, kdy Vám mohou bez problémů zatelefonovat. Doporučujeme proto se s dítětem na začátku tábora domluvit na nějaké konkrétní hodině pro telefonování.
 • V některých částech tábořiště není zcela stoprocentní pokrytí všech mobilních operátorů.
 • Dětem nedoporučujeme brát si mobilní telefony na pohybové hry, kde hrozí jejich ztráta nebo poškození. Pokud dítěti voláte, jednoduše nemusí mít telefon zrovna u sebe.
 • Pokud se dítěti nemůžete dovolat, buďte v klidu. Pokud by se dítěti něco přihodilo (např. úraz atd.), rodiče jsou vždy neprodleně informováni.

Musejí mít děti vlastní lůžkoviny?

 • Doporučujeme, aby děti měly vlastní spacák a polštář. Pokud dítě spacák nemá, je možné domluvit bezplatné zapůjčení spacáku, ovšem je o tom třeba předem informovat vedoucí (viz kontakty). V případě, že dítě nemá vlastní spacák, rodičům doporučujeme, aby dítěti zabalili alespoň vložku do spacáku (stačí sešitá prostěradla).
 • Zabalení dalších vlastních lůžkovin ponecháváme na uvážení rodičů.

Musejí mít děti vlastní příbory, příp. ešusy atd.?

 • Ano, každé dítě by mělo mít svůj ešus, lžíci, vidličku, nůž a hrnek, vše podepsané a bude si je samo mýt.
 • Dítě by mělo být vybaveno vlastním kelímkem pro čištění zubů.