Často kladené otázky

Na tuto stránku průběžně doplňujeme odpovědi na některé dotazy, které od rodičů dostáváme nejčastěji. Své dotazy směřujte na mailovou adresu kontakt@astronomickytabor.cz nebo na telefon +420 770 639 293.

Mohu dítě na tábor přihlásit elektronicky?

 • Ano. Od roku 2017 poskytujeme pouze e-přihlášku. Podrobnější informace k přihlášce naleznete na samostatné stránce přihlášky (aktivní pouze v období přihlašování).

Vrátíte mi lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte?

 • Ano, vrátíme. Dětští lékaři vystavení posudku zpravidla zpoplatňují, takže jde o dokument, který je Vašim vlastnictvím a je Vašim právem si originál ponechat (pokud se Vaše dítě účastní více táborů, můžete jeden posudek použít vícekrát). Pokud si chcete originál posudku o zdravotní způsobilosti ponechat, ve vztahu k Astronomickému táboru postačí, abyste nám posudek naskenovali a sken pak poslali emailem na kontakt@astronomickytabor.cz, případně doručili listinnou kopii posudku. V takovém případě Vás vyzveme, abyste originál posudku přinesli s sebou k odjezdu na tábor (v průběhu tábora musíme mít k dispozici originál). Po skončení tábora Vám originál opět vrátíme.

Dětský lékař vystavil posudek zdravotní způsobilosti na vlastní formulář. Mohu jej použít?

Mohu dítě dovézt autem přímo do tábora?

 • Ano, můžete. Informace o možnosti společné dopravy z Jihlavy budou upřesněny před táborem. Kontakty na nás naleznete na stránce kontaktů.

Mám dítěti dát na tábor nějaké peníze?

 • Dítě na táboře nepotřebuje žádné peníze, v průběhu tábora si může od zásobovače zakoupit chybějící hygienické potřeby, poštovní známky, pohlednice či případně neslazené, neochucené minerálky, pro tento účel můžete dítěti dát menší finanční obnos. Pitný režim je ale v rámci tábora zajištěn, děti mají 24 hodin denně k dispozici teplý čaj, studenou vodu se šťávou a chlazenou vodu z barelového dávkovače vody.

Mohou děti z tábora psát dopisy? A lze jim dopisy na tábor zasílat?

 • Ano, děti dopisy pochopitelně psát mohou. Doporučujeme, abyste dítě před odjezdem na tábor k tomuto účelu vybavili poštovními známkami. Doporučujeme zejména menším dětem připravit a nadepsat i obálky s adresami.
 • Dětem lze na tábor psát na adresu: „U Řeky 27, Astronomický tábor, jméno a příjmení dítěte, Borovany, 373 12″.

Může si dítě vzít mobilní telefon?

 • Používání telefonů ani jiných zařízení dětem nijak neomezujeme. Nejsme schopni však ručit za neztracení nebo nepoškození a zaručit možnost pravidelného dobíjení. Rozhodnutí, zda dítěti necháte mobilní telefon je tedy zcela na Vás.
 • Obecně nedoporučujeme dávat dětem žádné cennosti. Pokud dítěti chcete mobilní telefon přeci jen dát s sebou, doporučujeme pokud možno spíš starší typy přístrojů, jejichž případné poškození nebo ztráta nezpůsobí velkou škodu. Děti bydlí ve stanech, které nejsou elektrifikované, a elektřina je v tábořišti k dispozici omezeně, primárně pro zajištění osvětlení, chodu ledniček a vodního čerpadla. Mobilní telefony je možné dobít v hlavní budově, ale pouze v omezeném počtu.

V průběhu tábora se nemohu dovolat svému dítěti na mobilní telefon. Co se děje?

 • Obecně nedoporučujeme dětem na tábor příliš telefonovat, neboť tím ve své podstatě narušujete táborový program. Děti však mají v průběhu dne hned několik bloků, kdy Vám mohou bez problémů zatelefonovat. Doporučujeme proto se s dítětem na začátku tábora domluvit na nějaké konkrétní hodině pro telefonování.
 • V některých částech tábořiště není zcela stoprocentní pokrytí všech mobilních operátorů.
 • Dětem nedoporučujeme brát si mobilní telefony na pohybové hry, kde hrozí jejich ztráta nebo poškození. Pokud dítěti voláte, jednoduše nemusí mít telefon zrovna u sebe.
 • Pokud se dítěti nemůžete dovolat, buďte v klidu. Pokud by se dítěti něco přihodilo (např. úraz atd.), rodiče jsou vždy neprodleně informováni.

Musejí mít děti vlastní lůžkoviny?

 • Doporučujeme, aby děti měly vlastní spacák a polštář. Pokud dítě spacák nemá, je možné domluvit bezplatné zapůjčení spacáku, ovšem je o tom třeba předem informovat vedoucí (viz kontakty). V případě, že dítě nemá vlastní spacák, rodičům doporučujeme, aby dítěti zabalili alespoň vložku do spacáku (stačí sešitá prostěradla).
 • Zabalení dalších vlastních lůžkovin ponecháváme na uvážení rodičů.

Musejí mít děti vlastní příbory, příp. ešusy atd.?

 • Ano, každé dítě by mělo mít svůj ešus, lžíci, vidličku, nůž a hrnek, vše podepsané a bude si je samo mýt.
 • Dítě by mělo být vybaveno vlastním kelímkem pro čištění zubů.

Mohu po přihlášení účast na táboře zrušit?

 • Ano, můžete. Poplatek zrušení se řídí našimi storno podmínkami.
 • Od 15. června do 1. července je storno poplatek 25% z ceny tábora.
 • Od 1. července do dne předcházejícího začátku tábora je storno poplatek 50% z ceny tábora.
 • Od dne předcházejícího začátku tábora a dále je poplatek 100% z ceny tábora. Stejně tak se cena nesnižuje v případě, že dítě musí například odjet o den dříve/přijet o den později.
 • Storno poplatek Vám nebude účtován v případě, že za dítě zajistíte náhradu, která se na tábor přihlásí a zaplatí.