Táborové desatero

Při výběru tábora je třeba vždy dbát zvýšené opatrnosti. Mnohé weby mnohdy doporučují to nejdůležitější, nač si při výběru toho správného tábora dávat pozor. Příkladem je i velký táborový web www.cesketabory.cz, který uvádí tzv. tábornické desatero.

V rámci snahy o poskytování co nejlepších služeb zde představujeme Astronomický tábor Jihlavské astronomické společnosti pohledem uvedeného tábornického desatera.

1. BEZPEČNOST: Bude tábor pro naše dítě bezpečný?

 • Tábor je hlášený přesně podle předpisů.
 • Všichni účastníci jsou ihned po příjezdu seznámeni s táborovým řádem a denní program je zveřejňován s dostatečným předstihem.
 • Hlavní vedoucí disponuje veškerými kvalifikacemi a kompetencemi, které mu ukládá zákon (je absolventem odpovídajícího kurzu).
 • Všichni oddíloví vedoucí jsou řádně proškoleni podle vnitřních pravidel zřizovatele a disponují odbornou i zdravotní způsobilostí.
 • V rámci táborových her jsou připravovány nejrůznější vzdělávací i sportovní aktivity.
 • Veškeré činnosti dětí probíhají pod dohledem a za asistence proškolených vedoucích (včetně volného času dětí).
 • Děti jsou ubytovány v podsadových stanech s nepromokavou celtou. V případě nepřízně počasí (přívalové deště, vichřice, bouřky, výrazné poklesy teplot apod.) se děti stěhují do dřevěné budovy s možností vytápění.

2. CENA: Co všechno zahrnuje cena tábora?

 • Cena uvedená na přihlášce je vždy konečná. Cena zahrnuje veškeré ubytování – včetně spotřeby elektřiny, stravu, program, standardní pojištění, spotřebu zboží, cestovní náklady, vstupné při výletech apod.
 • Jakékoli navýšení ceny po jejím zveřejnění je zcela vyloučené a nejsou vybírány ani žádné další doplňující doplatky.
 • Dítě na táboře nepotřebuje žádné peníze, v průběhu tábora si může od zásobovače zakoupit chybějící hygienické potřeby, poštovní známky, pohlednice či případně neslazené, neochucené minerálky, pro tento účel můžete dítěti dát menší finanční obnos. Pitný režim je ale v rámci tábora zajištěn, děti mají 24 hodin denně k dispozici teplý čaj, studenou vodu se šťávou a chlazenou vodu z barelového dávkovače vody.
 • Jedinou výjimkou je případné ošetření, či hospitalizace a s ním spojené zaplacení regulačního poplatku (v tomto případě jsou veškeré poplatky spojené s nutností lékařského ošetření ve zdravotnickém zařízení uhrazeny z táborového fondu, přičemž rodičům je na základě originálního dokladu vystaveno zpětné vyúčtování).

3. DŮVĚRYHODNOST: Je organizátor tábora důvěryhodný?

 • O naší důvěryhodnosti Vás prostřednictvím několika odstavců přesvědčit neumíme. Lepší představu o nás si můžete udělat po prohlédnutí táborového webu (např. sekce archivu).
 • Můžete si prohlédnout i web organizátora tábora, Jihlavské astronomické společnosti, případně sledovat náš Facebook.
 • Rádi Vás též uvítáme na některé z našich akcí, případně se můžete (po předchozí domluvě, viz kontakty) ještě před táborem osobně setkat s vedoucími.
 • Budeme rádi, pokud se na nás budete se všemi svými otázkami či připomínkami obracet, viz kontakty.
 • Jihlavská astronomická společnost, z.s. ve spolkovém rejstříku (justice.cz).

4. HYGIENA: Vyhovuje tábor přísným hygienickým předpisům?

 • Táborová základna Borovany je oficiální základnou sdružení A-Borůvkovany z.s.. a jako taková je zřizovatelem pravidelně kontrolována. Tábořiště každoročně prochází přísnými kontrolami místní hygienické stanice.
 • Tábořiště splňuje veškeré normy.

5. INFORMOVANOST: Máme o táboře dostatek informací?

 • Všechny průvodní informace jsou poskytovány a doplňovány na tomto webu s dostatečným předstihem.
 • Rodiče veškeré instrukce s dostatečným předstihem před odjezdem na tábor dostávají e-mailem nebo poštou.
 • Předtáborové informativní schůzky s rodiči nepořádáme. Děti zpravidla bývají z různých koutů republiky, občas i ze zahraničí. Chcete-li se však s našimi vedoucími osobně setkat, rádi pro Vás takovou schůzku uspořádáme.
 • S jakýmikoli svými dotazy a připomínkami se na nás můžete obracet, viz kontakty.

6. KVALIFIKACE: Mají vedoucí odpovídající kvalifikaci?

 • Veškerý táborový personál (ať již technický nebo programový) je řádně proškolený a disponuje veškerými kvalifikacemi a schopnostmi, které jim ukládá zákon i vnitřní směrnice provozovatele.
 • Táborová zdravotnice disponuje veškerými předepsanými osvědčeními.
 • Stravu připravuje profesionální kuchařka.
 • Část vedoucích na Astronomickém táboře Jihlavské astronomické společnosti pracuje již od jeho začátku, tedy od roku 2004.
 • Někteří vedoucí ve svém profesním životě působí jako pedagogičtí pracovníci.

7. PROGRAM: Jaký je program tábora?

 • Program Astronomického tábora je do značné míry uzpůsoben netradičnímu zaměření tábora. Děti zpravidla absolvují krátké vzdělávací kurzy, připravují různé přírodovědná měření, pokusy a experimenty. Učí se pracovat s velkými astronomickými dalekohledy, se kterými pozorují denní i večerní oblohu.
 • Nedílnou součástí tábora je nepřeberné množství tematických i sportovních her a soutěží a výpravy do okolní přírody.
 • Během tábora je vždy zařazen i celodenní výlet na některou z velkých hvězdáren.
 • Tábořiště zpravidla navštěvují i různé významné osobnosti.
 • Další obrázek o programu můžete získat např. z našeho archivu nebo ze stránek kde jsme byli a kdo byl u nás.
 • Program aktuálního ročníku je součástí informačního letáku.

8. ROZVOJ: Přinese našemu dítěti tábor něco nového?

 • Přinášení něčeho nového je hlavní motiv Astronomického tábora. Děti se v průběhu tábora učí mnoho poznatků o přírodě a zejména o vesmíru, který nás obklopuje.

9. STRAVOVÁNÍ: Bude na táboře zajištěno kvalitní stravování? 

 • Strava se skládá ze snídaně, přesnídávky, obědu, svačin a večeře (příp. i lehké druhé večeře – to v případě večerního pozorování).
 • Pitný režim je zajištěn 24 hodin denně.
 • Stravu připravuje profesionální kuchařka.
 • Zásobování čerstvými potravinami probíhá každý všední den.
 • Kuchyně je umístěna ve zděné budově a odpovídá všem nejpřísnějším normám.
 • Jídelníček je zveřejňován s dostatečným předstihem.

10. ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ: Bude na táboře kvalifikovaný zdravotník?

 • Funkci zdravotnice po celou dobu Astronomického tábora vykonává odborně proškolená osoba, která disponuje veškerými předepsanými osvědčeními. Oprávnění vykonávat funkci zdravotníka však má i několik dalších vedoucích (tj. mají absolvované patřičné kurzy).
 • Zdravotní stav dítěte je na základě zdravotnické dokumentace ošetřujícího lékaře individuálně konzultován s rodiči. Bezprostředně před nástupem na tábor je bezpodmínečně nutné dodat prohlášení o bezinfekčnosti apod. Rodiče jsou o všech požadavcích včas informováni.
 • Nejbližší zdravotnické zařízení (Nemocnice České Budějovice a.s. ) je vzdálené 25 km. V případě sebemenšího podezření na zranění nebo onemocnění, které vyžaduje ošetření lékaře, jsou děti bez prodlení transportovány k vyšetření na ambulantním oddělení nemocniční emergency.

Na závěr

Pokud máte nějaké další otázky, doporučujeme pokračovat na stránku často kladených dotazů, případně budeme rádi, pokud se na nás obrátíte se všemi dalšími otázkami, které jsme v tomto stručném přehledu nezmínili. Kontakty na nás.