Informace pro účastníky (a rodiče)

Astronomický tábor 2021 / 17. července – 31. července 2021

Informace pro účastníky (a rodiče)

Vážení rodiče, aby i letošní tábor mohl proběhnout bez komplikací, věnujte, prosíme, zvýšenou pozornost následujícím informacím a pokynům.

Opatření kvůli COVID-19

Děláme vše proto, aby náš tábor byl vzhledem k riziku onemocnění COVID-19 co nejbezpečnější. Veškeré táborové aktivity uzpůsobujeme dle doporučení vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR a také instrukcemi Krajské hygienické stanice. Aby však všechno proběhlo bez problémů, potřebujeme také Vaši spolupráci. Prosíme, v žádném případě nepodceňujte jakékoliv příznaky onemocnění u dítěte, příp. kontakty dítěte s osobami vykazující některé z příznaků onemocnění. Pokud bude dítě některý z příznaků vykazovat, příp. budete-li vědět o kontaktu dítěte s nemocnou nebo potenciálně nemocnou osobou, neprodleně nás o tom informujte. 

Plánovaná táborová opatření:

 • Návštěvy rodičů v tábořišti: Návštěvy rodičů v tábořišti nebudou možné.
 • Testování: Podle vládních nařízení budeme muset respektovat požadavek na případný test proti viru SARS-CoV-2, ale nebudeme vyžadovat žádné testy navíc nad nařízení platná k termínu tábora.
 • Roušky a respirátory: Podle vládních nařízení budeme muset respektovat požadavek na případné nošení respirátoru či roušky, ale nebudeme vyžadovat žádné přísnější opatření nad rámec pravidel v termínu konání tábora. Chceme Vás proto poprosit, abyste dítěti sterilně zabalili alespoň tři respirátory FFP2. V případě další potřeby bude mít táborový zdravotník v zásobě. 
 • Měření teploty: Všem dětem budeme měřit teplotu při nástupu na tábor. Teplota bude měřena také při jakémkoliv podezření na výskyt onemocnění.

Úplný přehled aktuálních hygienických opatření na našem táboře naleznete na tomto webu: https://astronomickytabor.cz/covid-19/.

V případě podezření na výskyt onemocnění budeme postupovat podle doporučení vydaných Krajskou hygienickou stanicí.

Věříme, že se pozitivními zkušenostmi z loňského tábora a s patřičnou obezřetností i letošní tábor proběhne bez problémů a všichni si budeme moci užít kus léta pod oblohou :- )

Před odjezdem na tábor

Doporučené vybavení

Vezměte prosím na zřetel, že v rámci astronomického pozorování budou děti dlouho do noci na pozorovací louce, kde teplota přes noc může i v letních měsících klesnout pod 10 °C. Také prosím přihlédněte k tomu, že děti budou spát v táborových stanech s podsadou a tábořiště se nachází ve vysokém lese, kde může být průměrná teplota až o 5 °C nižší než například ve městě.

Pro účast dítěte na Astronomickém táboře doporučujeme následující vybavení: spodní prádlo v dostatečném množství, trička, dlouhé a krátké kalhoty, 2x pevná obuv (tenisky), svetr/mikina, bunda, kapesníky, ponožky, plavky, bavlněný šátek na zavázání očí během některých her, čepice proti slunci (!), teplé oblečení na noc (včetně teplých ponožek), pláštěnka, holínky, hygienické potřeby – doporučujeme alespoň dva ručníky, mýdlo, kartáček na zuby, zubní pastu a vlastní kelímek na vodu pro čištění zubů, táborový ešus, vlastní příbor (lžíce, vidlička, nůž), vlastní hrnek na čaj, opalovací krém, hřeben, sluneční brýle, krém nebo sprej proti hmyzu a klíšťatům, kapesní svítilnu (pro večerní astronomická pozorování doporučujeme červené světlo), pastelky nebo fixy, psací potřeby – propisovací tužku a notýsek, hodinky nebo budík (pokud možno starší), tři respirátory a další dle Vašeho uvážení.

Dítě by mělo být vybaveno batůžkem pro výlety a vlastní láhví na pití. Pokud je to možné, vybavte dítě teplým spacím pytlem (doporučená komfortní teplota 8-10 °C), případně vlastním polštářem.

Děti budou během tábora pozorovat večerní oblohu pomocí astronomických přístrojů. Je proto nezbytně nutné, aby byly vybaveny dostatečným množstvím teplého oblečení. Při večerním sledování letní oblohy, kdy teplota v noci klesá pod 10 °C, každý pozorovatel uvítá i teplou zimní bundu. V minulých letech nedostatečné množství teplého oblečení dětí mnohdy komplikovalo a narušovalo program. Nepodceňte, prosíme, toto doporučení a vybavte děti také např. teplejším svetrem a bundou!

Doporučujeme zabalit dětem věci do kufrů nebo do tašek označených štítkem se jménem a adresou.

Nedoporučené vybavení

Nedoporučujeme děti vybavovat žádnými cennostmi, jako jsou prstýnky, řetízky apod., dále fotoaparáty, hudebními přehrávači, tablety, notebooky apod. Nedoporučujeme s sebou brát ani žádné velké množství finančních prostředků (cena za táborový pobyt je konečná, přičemž děti v průběhu tábora už žádné vstupy ani nic podobného neplatí; děti mají během tábora pouze možnost požádat zásobovače o zakoupení drobných věcí, jako jsou hygienické potřeby nebo poštovní známky či pohlednice atd.). Děti v žádném případě nevybavujte ostrými noži (nebo jakýmikoliv zbraněmi) a prostředky pro rozdělávání ohně. Nedoporučujeme ani žádné jídlo navíc jako jsou sladkosti nebo sladké minerální vody. Na případnou společnou cestu vlakem z Jihlavy doporučujeme pouze vodu/čaj do vlastní lahve na pití.  Pochopitelně jakékoliv návykové a psychotropní látky jsou u dětí zakázány.

Ponecháváme zcela na Vašem uvážení, zda dítě vybavíte mobilním telefonem, příp. jinými elektronickými přístroji. Pokud se rozhodnete dítě mobilním telefonem vybavit, nedoporučujeme ponechávat dětem drahé přístroje. V celém tábořišti je omezené množství elektrických přípojek, které však budou sloužit především pro kuchyni a pro nabíjení astronomického vybavení. Lze tedy předpokládat, že dětem se během tábora mobil zcela jistě vybije. V případě nutnosti, budete moct komunikovat s hlavním vedoucím nebo se zdravotníkem. Kontakty naleznete na konci tohoto dokumentu.

Kartičku zdravotní pojišťovny dítě nepotřebuje. Po dobu pobytu na táboře ji nahrazuje Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (viz níže).

Provozovatel tábora neručí za případné ztráty ani za poškození vlastních cenností!

Léky a zdravotní stav dítěte

Je nezbytně nutné, aby zdravotnice tábora důkladně znala úplný zdravotní stav dítěte. Žádáme Vás proto, abyste o všech zdravotních komplikacích, byť by se Vám zdály nepodstatné, zdravotnici na začátku tábora co nejdůkladněji informovali. Vedle lékařsky diagnostikovaných indispozic může jít například o bolesti hlavy, častější krvácení z nosu atd. Zvláštní pozornost, prosíme, věnujte změnám chování dítěte.

Pokud jste některou z výše zmíněných informací nepopsali v přihlášce, prosíme, v zájmu zdraví Vašeho dítěte srozumitelně sepište tyto informace na papír označený jménem dítěte, který při nástupu na tábor předáte zdravotníkovi. Úmyslným neuvedením podstatných informací o skutečném zdravotním stavu dítěte se vystavujete případným postihům dle příslušné legislativy.

Užívá-li dítě nějaké léky, žádáme Vás o co nejdůkladnější a úplný popis dávkování léků, postupů při alergických reakcích atd. Tyto informace jste již vyplnili ve formuláři přihlášky, pokud však nastala nějaká změna, popište veškeré informace na papír, který můžete předat zdravotnici při nástupu dítěte na tábor. Obaly léků je NUTNÉ popsat jménem dítěte a čitelně připsat i dávkování. Tento popis proveďte i v případě, že dítě dávkování zná. Čím více informací, byť i zdánlivě nepodstatných, o zdravotním stavu dítěte poskytnete, tím lépe se budeme moci o Vaše dítě po dobu konání tábora postarat.

V den odjezdu na tábor

Prohlášení rodičů (tzv. bezinfekčnost)

Formulář naleznete v příloze.

Tento formulář nám nezasílejte! Přineste jej s sebou při nástupu dítěte na tábor a předejte jej do rukou zdravotnice. Je důležité, aby se datum vyplnění formuláře shodovalo s datem odjezdu dítěte na tábor (tedy 17. červenec 2021). Bez řádně a pravdivě vyplněného prohlášení není možné dítě k pobytu přijmout!

Lékařský Posudek o zdravotní způsobilosti

Sken (nebo fotku) formuláře lékařského posudku o zdravotní způsobilosti (vyplnil dětský lékař) jste nám v minulosti již zaslali. Pokud ne, učiňte tak bez prodlení. Originál lékařského posudku o zdravotní způsobilosti, prosíme, přivezte k nástupu dítěte na tábor. Předáte jej táborové zdravotnici (originál potřebujeme mít k dispozici pro případ kontroly krajskou hygienickou stanicí). Po skončení tábora Vám posudek v nezměněné podobě vrátíme.

Doprava na tábor: společná cesta vlakem z Jihlavy

Pro dopravu na tábor můžete využít společnou cestu vlakem z Jihlavy: 

 • Dostavte se prosím na stanici Jihlava (hlavní nádraží) v sobotu 17. 7. nejpozději v 9:00. Po příchodu na nádraží, prosíme, dbejte pokynů přítomných vedoucích.
 • Protože je potřeba vyřídit předání dětí, není možný nástup v jiné stanici. Na předání dětí budeme připraveni na stanici Jihlava a nebo přímo v tábořišti. Je nutné, aby dítě k odjezdu na nádraží doprovodil alespoň jeden z rodičů (resp. zákonných zástupců). Pokud by se dítě smělo na místo srazu dopravit samo, je nezbytně nutné předem informovat vedoucí písemnou formou (viz kontakty).
 • Vlak odjíždí v 9:40 do Českých Budějovic, tam přestoupíme  na náhradní autobus (na trati bude výluka), který do Borovan dorazí ve 12:29. Na nádraží bude čekat dodávka na zavazadla a my půjdeme již nalehko pěšky asi tři kilometry do tábořiště.
 • Zpáteční cesta v sobotu 31. 7. proběhne podobně v opačném pořadí. Z Borovan osobním vlakem (výluka už nebude) ve 13:31, přestup v Českých Budějovicích a příjezd rychlíku na hlavní nádraží v Jihlavě v 16:18. Opět je nutná přítomnost zákonného zástupce, jelikož Vám kromě dítěte dovezeme i výpis ze zdravotní knihy. Proto opět není možné nechat dítě vystoupit v jiné stanici.
 • Je potřeba, aby děti dokázaly svá zavazadla alespoň na krátkou vzdálenost unést a zvládly s nimi přestup v Českých Budějovicích. Myslete na to při balení.
 • Jízdenka na vlak na a z tábora není zahrnuta v ceně tábora. Podle zájmu koupíme jízdenku přibližně týden před odjezdem, pokud možno včetně místenek v rychlíku, abychom měli část vlaku pro sebe. Při nákupu online jsou místenky zdarma. Přesnou cenu dopravy tedy zatím neznáme, odhadujeme ji na zhruba 50 Kč za jeden směr.
 • V případě jakýchkoliv problémů spojených s dopravou dětí vlakem kontaktujte vedoucí na tel. (+420) 737 038 258 (Klára Dobrylovská)

Doprava na tábor: vlastní doprava

Pokud Vám společná cesta vlakem z Jihlavy nevyhovuje, můžete dítě dovézt přímo do tábořiště 17. 7. 2021 ideálně v časovém rozmezí od 12:30 do 13:30 (nejpozději však do 14:00, příp. dle individuální domluvy). V případě vlastní dopravy, prosíme, předem informujte vedoucí tábora (pokud jste tak již neučinili v přihlášce, dejte nám vědět co nejdříve před začátkem tábora). Při příjezdu do tábora, prosíme, nevstupujte volně do tábořiště (!), ale nejdříve navštivte předávací stanoviště u příjezdové cesty do tábořiště (bude viditelně označeno). Zde bude přítomen zdravotník a administrativní vedoucí, kteří s Vámi vyřídí předávací dokumentaci a poté Vám sdělí další instrukce. 

Informace o trasách do tábořiště naleznete na samostatné stránce https://astronomickytabor.cz/o-tabore/jak-se-k-nam-dostat/.

Stravování

První den stravování začíná táborovou svačinou v 16:00. Pitný režim je na táboře zajištěn krátce po příjezdu a následně po celou dobu tábora. Žádáme Vás, abyste dětem s sebou na tábor nedávali potraviny podléhající zkáze a v množství, které nesnědí během prvního dne (v žádném případě děti nevybavujte do dalších dnů vlastním pečivem, uzeninami, sýry atd.).

Dění na táboře

Pokud budete potřebovat předat nebo sdělit důležité informace, můžete se telefonicky spojit s vedoucími tábora nebo se zdravotníkem (viz kontakty v závěru dopisu). Pokud dítě vybavíte vlastním mobilním telefonem, je pravděpodobné, že v průběhu dne nebude dostupné (při denních aktivitách děti mobilní telefony u sebe zpravidla nemají). Obecně (především z výchovných důvodů) nedoporučujeme dětem na tábor telefonovat příliš často.

Vedoucí tábora pro Vás budou každý den připravovat průběžné táborové zpravodajství prostřednictvím internetových stránek https://www.astronomickytabor.cz, příp. našich sociálních sítí. Vzhledem k horšímu internetovému připojení v tábořišti může občasně docházet k výpadkům či zpožděním při publikování příspěvků. 

Návštěvy rodičů v tábořišti jsou v letošním roce vzhledem k nedávné pandemii nemoci COVID-19 zrušeny. Pokud budete potřebovat dítě i přesto v průběhu tábora navštívit, domluvte se telefonicky předem s hlavním vedoucím. 

Návrat z tábora

Tábor končí 31. července 2021. Pokud budete chtít dítě vyzvednout přímo v tábořišti, je třeba, abyste se na místo dostavili ideálně od 11:00 hod do 12:30 hod. Pokud budete dítě vyzvedávat v tábořišti, žádáme Vás, abyste o této skutečnosti informovali vedoucí, pokud možno ještě před zahájením tábora. Při příjezdu do tábora u příjezdové cesty (předávací stanoviště) navštivte nejdříve administrativního vedoucího a zdravotníka, kteří s Vámi vyřídí předávací dokumentaci a poté Vám sdělí další instrukce. 

Je možné využít i společné cesty vlakem do Jihlavy s našimi vedoucími. Prosíme, informujte nás (pokud už jste tak neučinili v elektronické přihlášce) ideálně před zahájením tábora. Příjezd vlaku na hlavní nádraží v Jihlavě (31. 7. 2021) cca v 16:18 hod.

Je nutné, aby dítě po společné cestě vlakem do Jihlavy vyzvedl alespoň jeden z rodičů (resp. zákonných zástupců), a to nejpozději do 17:00. Pokud může dítě z tábořiště odjet společnou vlakovou dopravou, je nezbytně nutné o této skutečnosti předem informovat vedoucí písemnou formou (viz kontakty).

Všeobecné informace

Děti jsou ubytovány v táborových stanech s podsadou po dvojicích. Na spaní doporučujeme teplejší oblečení. Veškerý zdravotnický, hygienický a stravovací servis zajišťují speciálně školení pracovníci. Program zajišťují proškolení oddíloví vedoucí Jihlavské astronomické společnosti.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek se na nás bez váhání obracejte:

e-mail: kontakt@astronomickytabor.cz
telefon: +420 776 045 898 (hlavní vedoucí Petr Janovský)
+420 776 045 898 (zdravotnice Diana Rayová)

Poštovní adresa do tábořiště

Dětský tábor
Borovany u Českých Budějovic
373 12