Kdo byl u nás

Účastníci Astronomického tábora se v minulosti mohli setkat s některými významnými osobnostmi vědy (ať už s těmi, kteří jezdí za námi, nebo s těmi, které potkáváme při našich výletech).

Krom astronomů a fyziků náš program tu a tam zpestří i ukázky práce ze zcela jiných oblastí.