Den vědy (26. 7. 2017)

Den vědy (26. 7. 2017)

Dnešní den byl o něco speciálnější než dny předchozí, čekala nás dlouhá cesta do hlavního města Prahy, kde jsme s dětmi navštívili Štefánikovu hvězdárnu na Petříně a vědecké centrum Eli a HiLASE. Děti se tak dozvěděly spousty zajímavých detailů o Vesmíru a nahlížely do unikátního dalekohledu König starého více  než 100 let. Dokonce se nám podařilo v zamračeném dni uprosit Slunce aby vykouklo a děti tak mohly pozorovat jeho jevy pomocí tohoto dalekohledu. Čas byl bohužel neúprosný a my se museli vydat do laserového centra.

Po příjezdu do laserového centra jsme byli uvedeni do přednáškového sálu, kde byly děti seznámeny se základními informacemi  o laserech a jeho využití. Celý výklad byl doprovázen pokusy, do kterých se nakonec zapojily i děti, když na své mobilní telefony lepily  folie, přes které pak po celou dobu mohly pozorovat barevný rozklad světla. Po rozdělení do menších skupinek děti prošly obě laserová centra. Mohly se tak projít ve vědeckých laboratořích- v těch stávájících a díky virtuální realitě i v těch budoucích- a zkusit pozorovat  laserový paprsek neviditelný pouhým okem pomocí moderní technologie.