Astronomický tábor 2023

Blog 2023 – Astronomický tábor 2024 (astronomickytabor.cz)

Na přípravě letošního tábora se podíleli:

Petr Janovský – hlavní vedoucí
Diana Rayová – zdravotnice
Petr „Bezi“ Dvořák – zástupce hlavního vedoucího
Mirek „Sci-fi“ Dočekal – vedoucí
Klára „Klárka“ Dobrylovská – vedoucí
Barbora „Barča“ Vieweghová – vedoucí
Kryštof „Kíťa“ Macek – vedoucí, blog
David „Dejv“ Němeček – oddílový vedoucí
Daniel „Daník“ Kocman – oddílový vedoucí
Lukáš „Luky“ Holcman – vedoucí
Ondra Janovský – oddílový vedoucí
Miloš „Miloš“ Podařil – vedoucí, administrativa
Jiří „Keller“ Zimola – vedoucí, kuchyň
Alena „Alča“ Nováková – oddílová vedoucí
Petr „Scotty“ Veselý – oddílový vedoucí
Jan „Bouchač“ Kalný – oddílový vedoucí
Sophia „Sofi“ Robino – oddílová vedoucí
Barbora „Barča“ Srbová – oddílová vedoucí
Jan „Moravák“ Červeňan – oddílový vedoucí
Štěpán Blažek – oddílový vedoucí
Stefanie „Stefi“ Kaleta – oddílová vedoucí
Adam „Adík“ Šustr – vedoucí
Kateřina „Kačka“ Pechová – instruktorka
Helena „Helča“ Janovoská – šéfkuchařka
Zuzana „Zuzka“ Valášková – kuchařka
Petra „Beruška“ Podařilová – ekonomka
Jeníček Dvořák
Emička Podařilová

Dále bychom chtěli poděkovat těmto institucím i jednotlivcům za pomoc s organizací:

Muzeum Vysočiny Jihlava
A-Borůvkovany z.s.
Sekce proměnných hvězd ČAS
Masarykova univerzita
Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Gymnázium Řečkovice
Štefánikova hvězdárna
Jaroslav Souček, Hvězdárna a planetárium Oldřicha Kotíka
Borovanský Mlýn
Tomáš Přibyl, Technické muzeum v Brně
Petr Janovský (st.)
Jiří Kubánek
RNDr. Josef Hanuš, Ph.D.