Sraz 22. 7. 2015

Vzhledem k množícím se dotazům rekapitulujeme organizaci zahájení tábora:

  • Společný autobus z Jihlavy odjíždí z parkoviště FC Vysočina (ulice Evžena Rošického, Jihlava). Sraz je nejpozději v 10:30. Autobus odjíždí v 11:00.
  • Pokud dítě vezete přímo na hájenku, budeme rádi, pokud dorazíte do cca 13:00. Samozřejmě chápeme, že středeční odjezd může mnohým rodičům působit značné komplikace. Pokud dítě dovezete později, není to problém, jen nám, prosíme, dejte o této skutečnosti vědět (pokud jste tak už neučinili…) – viz kontakty níže. Mapa cesty na Hájenku Černé lesy.

Jaké „papíry“ s sebou:

  • Pokud jste nám nezaslali originál lékařského posudku, je nutné originál lékařského posudku předložit při nástupu na tábor.
  • Při nástupu na tábor je nezbytně nutné zdravotnici předat vyplněné prohlášení zákonných zástupců (datum vyplnění musí být 22. 7. 2015!)

POZOR! Mnohé starší děti se na tábor přepravují samy (tj. při nástupu dítěte na tábor nejsme v přímém kontaktu s rodiči dítěte, tedy nemáme možnost na místě dořešit případné administrativní nesrovnalosti). V tomto případě prosíme o důkladné překontrolování toho, zda jste dítě na cestu vybavili správě vyplněnou dokumentací (např. že nikde nechybí podpisy, jsou správná data atd.)

Pokud souhlasíte s tím, že se Vaše dítě smí po skončení tábora domů dopravit samo, je nezbytně nutné, abyste nás o této skutečnosti písemně informovali (prosíme, napište – a podepište! – svůj souhlas na papír, který budeme moci založit k dokumentaci).

V případě jakýchkoliv problém či nečekaných komplikací (např. zdržení atd.) nás kontaktujte: