Blog@tábor.2015

Blog@tábor.2015

Stejně jako při minulých ročnících, i při letošním táboře budou naši vedoucí připravovat táborový blog (krátké zpravodajství o dění na táboře doplněné několika reportážními fotkami). Oproti minulým ročníkům však náš letošní blog dozná několika drobných změn.

Hájenka Černé lesy trpí slabým a nepříliš stabilním připojením k internetu (alespoň toho, které naši vedoucí standardně využívají). Při psaní blogu a nahrávání fotek do redakčního systému je tedy třeba vypravit se za signálem na kopec nad hájenkou. V minulých letech jsme se snažili zpravodajství publikovat na konci každého dne, což s sebou neslo mnohé komplikace. V letošním roce jsme se proto rozhodli, že zpravodajství budeme publikovat vždy až v průběhu dalšího dne (nejpravděpodobněji v průběhu poledního klidu, tj. mezi 13:30 až 15:00 hod.). Pochopitelně nemůžeme vyloučit, že nebude docházet k občasným výpadků, případně zpožděním.

Při případném zpoždění blogu nemusíte mít strach (problémy jsou v drtivé většině případů pouze technické, případně se vedoucím spravujícím blog aktuálně nedostává času).

V rámci táborového blogu máme prostor na publikování vždy maximálně 10 až 15 nejzajímavějších fotek.

Věříme, že drobné změny v organizaci táborového blogu pochopíte a našim krátkým zprávám zachováte přízeň. Věřte, že děláme, co můžeme… :-))

 

Své případné připomínky můžete zasílat a email tabor@jiast.cz.