Odjezd: Kdy, kde, s kým, s čím…

Odjezd: Kdy, kde, s kým, s čím…

Astronomický tábor 2017 začíná 21. července 2017.

Odjezd na tábor společným autobusem z Jihlavy

  • kdy: sraz je 21. července 2017 v cca 10:00 až 10:30.
  • kde: parkoviště u fotbalového stadionu FC Vysočina v Jihlavě (vjezd na parkoviště z ulice Evžena Rošického), viz mapa. Společný autobus odjíždí v 11:00. Rezervaci místa v autobusu mají přednostně ti, kteří v přihlášce uvedli „doprava společným autobusem“. Nevíte, co jste uvedli? Zkontroluje si údaje v našem kontrolním seznamu (kód, pod kterým je uvedeno Vaše dítě jste obdrželi emailem při rezervaci místa). Pokud je u vašeho dítěte napsáno „neuvedeno“, pak jste nás o preferovaném způsobu dopravy dosud neinformovali, takže s Vašim dítětem v autobuse nepočítáme, resp. autobusem jej vezmeme jen v případě, že zbude místo.
  • s kým: … s rodiči. Dítě musí předávat zákonný zástupce. Pokud se dítě smí dopravovat samo, musíme o tom být předem informováni a dítě také musí mít u sebe písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce.
  • s čím: 1) s vyplněným Prohlášením rodičů / zákonných zástupců – tzv. bezinfekčnost (datum vyplnění musí být 21. 7. 2017), 2) originálem lékařského Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte (originál po skončení tábora vrátíme), 3) s doporučeným vybavením a bez doporučeného vybavení, viz instrukce, 4) s dobrou náladou.

Odjezd na tábor vlastní dopravou

  • kdy: sraz je 21. července 2017, nejdříve v 11:30.
  • kde: v tábořišti, viz  stránka Jak se k nám dostat a také aktuální dopravní informace.
  • s kým: … s rodiči. Dítě musí předávat zákonný zástupce. Pokud se dítě smí dopravovat samo, musíme o tom být předem informováni a dítě také musí mít u sebe písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce.
  • s čím: 1) s vyplněným Prohlášením rodičů / zákonných zástupců – tzv. bezinfekčnost (datum vyplnění musí být 21. 7. 2017), 2) originálem lékařského Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte (originál po skončení tábora vrátíme), 3) s doporučeným vybavením a bez doporučeného vybavení, viz instrukce, 4) s dobrou náladou.

V případě jakéhokoliv problému se obracejte na kontakty, které jste obdrželi v informačním emailu, příp. na kontakty.