Den 4: Kyklop poklop koulí

Den 4: Kyklop poklop koulí

Už jsme tu skoro jako doma, opět jsme vyběhli do lesa, nasbírat kameny s dnešní adresou. Kromě dopoledních přednášek jsme si zahráli na pašeráky. Každý tým musí propašovat co nejvíce věcí přes druhý tým, který se je naopak u nich snaží najít.
Program na odpoledne byl jasný, hned po obědě a odpoledním klidu jsme podle šipek rozmístěných v lese vyrazili směrem k památníku Jana Žižky. Po cestě jsme museli plnit různé úkoly, hlavně zjišťovat informace. Svačinku nám vedoucí dovezli až k památníku a mohli jsme se vydat nazpátek. Zpáteční cesta byla pro některý tým delší, pro některý kratší, ale pravděpodobně pro všechny daleko náročnější. Vedla přes „kyklopskou dálnici“, lesy, pole a nakonec řeku. Někdo brodil, někdo šel přes kládu, ale všichni zůstali víceméně suší. Po večeři jsme šli na krátké oblíbené a neustále vyžadované „brutální“ hry na louce, opět vše dopadlo dobře :). Obloha je téměř jasná, komu se ještě po náročném dni nechce jít spát, může vyrazit na pozorování.

Během dopoledne nás navštívila kontrola z krajské hygienické stanice. I přes ztížené podmínky v novém tábořišti vše dopadlo dobře a obstáli jsme na výbornou. Děkujeme za přízeň a zítra se zase ozveme 🙂