Začínáme 21. července 2018 v 11:00

Začínáme 21. července 2018 v 11:00

Astronomický tábor 2018 začíná 21. července 2018 v 11:00 hod. Nezapomeňte na:

Prohlášení rodičů

Formulář Prohlášení rodičů / zákonných zástupců – tzv. bezinfekčnost (pdf)

Tento formulář nám nezasílejte! Přineste jej s sebou při nástupu dítěte na tábor a předejte jej do rukou zdravotnice. Důležité je, aby se datum vyplnění formuláře shodovalo s datem odjezdu dítěte na tábor (tedy 21. červenec 2017). Bez řádně a pravdivě vyplněného prohlášení není možné dítě k pobytu přijmout!

Lékařský Posudek o zdravotní způsobilosti

Sken (nebo fotku) formuláře Lékařského posudku o zdravotní způsobilosti (vyplnil dětský lékař) jste nám v minulosti již zaslali. V průběhu tábora však potřebujeme mít k dispozici originál posudku. Originál Lékařského posudku o zdravotní způsobilosti proto, prosíme, přivezte k nástupu dítěte na tábor. Předáte jej táborové zdravotnici. Po skončení tábora Vám posudek v nezměněné podobě opět vrátíme.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Formulář Ochrana osobních údajů (pdf)

V návaznosti na zpřísněná pravidla o ochraně osobních údajů Vás žádáme o vyplnění dalšího formuláře, který slouží jako doklad toho, že jsme Vás informovali o způsobu ochrany osobních údajů. Tento formulář nám nezasílejte. Předáte nám jej při nástupu dítěte na tábor.

Doprava na tábor / z tábora

Pro dopravu na tábor můžete využít dopravu společným autobusem, který bude v den odjezdu na tábor vyjíždět z Jihlavy.

Sraz účastníků je na parkovišti u fotbalového stadionu FC Vysočina v Jihlavě (vjezd na parkoviště z ulice Evžena Rošického (viz mapy.cz).

Sraz (21. 7. 2018) nejpozději v 10:30 hod. Společný autobus odjíždí v 11:00 hod.

Je nutné, aby dítě k odjezdu autobusu doprovodil alespoň jeden z rodičů (resp. zákonných zástupců). Pokud by se dítě smělo na místo srazu dopravit samo, je nezbytně nutné předem informovat vedoucí písemnou formou (viz kontakty).

Pokud Vám doprava společným autobusem nevyhovuje, můžete dítě dovézt přímo do tábořiště do cca 13:00. V tom případě, prosíme, předem informujte vedoucí tábora (pokud jste tak již neučinili v přihlášce, dejte nám vědět co nejdříve před začátkem tábora). Po skončení tábora si pro dítě opět můžete do tábořiště přijet. O této skutečnosti je však opět nutné předem informovat vedoucí.

Informace o trasách do tábořiště naleznete na samostatné stránce Jak se k nám dostat.

Stravování

První den stravování začíná svačinou v 16:00. Pitný režim je na táboře zajištěn krátce po příjezdu a následně po celou dobu tábora. Žádáme Vás, abyste dětem s sebou na tábor nedávali potraviny podléhající zkáze a v množství, které nesnědí během prvního dne (v žádném případě děti nevybavujte vlastním pečivem, uzeninami, sýry atd.).

Dění na táboře

Pokud budete potřebovat jakékoli informace, můžete se kdykoli telefonicky spojit s vedoucími tábora (viz kontakty v závěru dopisu). Pokud dítě vybavíte vlastním mobilním telefonem, je pravděpodobné, že v průběhu dne nebude dostupné (při denních aktivitách děti mobilní telefony u sebe zpravidla nemívají). Obecně (především z výchovných důvodů) nedoporučujeme dětem na tábor telefonovat příliš často.

Vedoucí tábora pro Vás budou každý den připravovat průběžné táborové zpravodajství prostřednictvím internetových stránek https://www.astronomickytabor.cz. Vzhledem k horšímu internetovému připojení v tábořišti může občasně docházet k výpadkům či zpožděním při publikování příspěvků. Naši vedoucí budou usilovat o co nejpravidelnější zpravodajství, nicméně někdy se může stát, že příspěvky budou na webu zveřejněny se zpožděním.

Návštěvy rodičů v tábořišti nejsou z výchovných a hygienických důvodů doporučeny. Pokud však dítě budete chtít i přesto v průběhu tábora navštívit, domluvte se předem s vedoucími na termínu a čase Vaší návštěvy (vhodný čas pro návštěvy je v průběhu poledního klidu, tj. od cca 13:30 do 15:00 hod; v tento čas návštěvou nenarušíte program).