Přihláška

Pro přihlášení dítěte na Astronomický tábor 2023 je nezbytně nutné vyplnit elektronickou přihlášku:

PŘIHLÁŠKA NA ASTRONOMICKÝ TÁBOR 2023


Po vyplnění elektronické přihlášky Vás budeme kontaktovat (obvykle nejpozději do dvou pracovních dnů) s potvrzením přihlášky a informacemi o dalším postupu.

  • Kontrola stavu přihlášky (součástí potvrzovacího e-mailu je i unikátní anonymizovaný kód, díky kterému můžete kontrolovat stav přihlášky)

Dokud od nás neobdržíte potvrzení přihlášky, nepodnikejte žádné další kroky. Pokud jste od nás neobdrželi potvrzující e-mail s instrukcemi o dalším postupu do dvou pracovních dnů od vyplnění přihlášky, neváhejte nás kontaktovat.

Platba a další dokumenty, které od Vás budeme potřebovat (podrobně viz potvrzovací e-mail)

  1. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (pdf) 
    Lékařem vyplněný lékařský posudek naskenujte a zašlete jej na emailovou adresu kontakt@astronomickytabor.cz. Originál lékařského posudku přivezte k nástupu dítěte na tábor – odevzdáte jej do rukou zdravotnice (originál posudku vám po táboře vrátíme). Sken posudku nám zašlete nejpozději od 1. 7. 2023 (avšak čím dříve, tím lépe). Posudek je platný po dobu dvou let od data jeho vystavení.
  2. Platba (částka 6 000,- Kč)
    Každý rodič obdrží od Jihlavské astronomické společnosti výzvu k platbě obsahující veškeré nutné údaje. Bez výzvy k platbě neplaťte! Po připsání částky na náš transparentní účet rodičům zašleme elektronický doklad o zaplacení (pokud budete vyžadovat zaslání listinné faktury, kontaktujte nás). V případě, že Váš zaměstnavatel poskytuje možnost proplacení tábora prostřednictvím Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) apod., příp. požadujete fakturaci tábora právnické osobě atd. (tuto skutečnost uvádíte v elektronické přihlášce), budeme Vás kontaktovat.
  3. Prohlášení rodičů / zákonných zástupců – tzv. bezinfekčnost (pdf)
    Prohlášení musí být platné ke dni nástupu dítěte na tábor, tj. datum podpisu musí odpovídat datu zahájení tábora (datum vyplnění musí být 16. 7. 2023). Prohlášení nám v žádném případě nezasílejte! Odevzdáte je do rukou táborové zdravotnice při nástupu dítěte na tábor.

Nevíte si rady?

Pokud si nejste jisti, potřebujete se na čemkoliv domluvit nebo prostě se chcete o něčem poradit, příp. pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte nás kontaktovat.