Den devátý: Akta K

Den devátý: Akta K

Probudili jsme se do dalšího táborového rána, nemůžeme uvěřit, že už je to devátý den. V rámci vzpomínání na historii dvaceti ročníků jsme si dnes dopoledne po přednáškách zahráli na louce baseball, kdysi to bývala nejoblíbenější táborová hra.

Po poledním klidu následovala bonusová scénka, která nás uvedla do hry zvané Enigma. Scénka byla v podstatě součástí šifer, co jsme museli řešit. Po svačině následoval Labyrint, to je jednoduchá hra, při které musíme u každého stromu s nalepenou otázkou správně vyřešit odpověď a ta nás pošle ke stromu dalšímu. Odpovíme-li špatně, naše cesta labyrintem se významně prodlužuje.

Ještě nás čeká další scénka, při které bude Moraváka s Adíkem hledat deník Adama Bernarda v roce 1984. Tábor se už možná dávno přehoupl přes druhou polovinu, ale program je stále nabitý a příběh se začíná komplikovat.