Den 1: Přijíždíme

Den 1: Přijíždíme

Všechno je nové, žádný autobus nás nedovezl až na hájenku. Buď jsme se dopravili sami, nebo společně vlakem na nádraží do Borovan a dál pěšky. Aspoň věci nám vedoucí z nádraží odvezli.
Postupně jsme se ubytovali ve stanech, mezitím uprostřed tábořiště vyrostly dva veliké vojenské stany, na přednášky se určitě budou hodit. Představili se nám všichni vedoucí, prošli jsme si tábořiště a dali si první společnou svačinku.
Ze seznamovacích her nás vyrušil krátký liják, který prověřil odolnost stanů a naše holínky. Vedoucí nám krátkou scénkou představili celotáborovou hru a rozdělili nás do oddílů, ve kterých budeme po celou dobu tábora soutěžit. My si zase krátkým kvízem určili pořadí, v jakém si vybereme naše oddílové vedoucí.
K večeři nám naservírovali argentinskou čočku a pak už zbývalo jen v lese nasbírat trochu dřeva a odebrat se s kytarou k táboráku. Dalekohledy jsme si ukázali, ale počasí nám dnes nepřeje, tak třeba zítra 🙂