Den 4 – Nejen ČT Déčko

Den 4 – Nejen ČT Déčko

Od rána nám počasí přálo. Po přednáškách začala první hra jménem Přenos mumie. Týmy musely postupně přenášet všechny své členy přes různé překážky, třeba i přes bazén. Po náročné hře si všichni pochutnali na řízcích a následoval odpolední klid.

Nechyběly ani odborné skupiny. Skupina radioastronomie nám včera za chatkami postavili první sloupy antén.

Odpoledne jsme v rámci hry přenášeli oheň ke studánce, dostali jsme na poměrně dlouhou trasu pouze svíčku a pár sirek. Při poslední hře jsme zase museli po lese shánět různé typy rud a obchodovat s nimi.

Večer se na nás přijeli podívat reportéři z České televize. Prý se objevíme v pořadu Zprávičky na kanálu Déčko. Na reportáž se pravděpodobně můžeme těšit ve čtvrtek v 18:40. Reportéry zajímaly naše pokusy s kapalným dusíkem a ohněm. Ale protože se přijeli podívat na Astronomický tábor, zanechali jsme pokusů a šli jsme pozorovat noční oblohu