Přihláška

Pro přihlášení dítěte na tábor je nezbytně nutné postupovat podle níže uvedeného návodu:

REGISTRACE NA ASTRONOMICKÝ TÁBOR 2018

Nejpozději do 48 hodin od vyplnění registračního formuláře vás budeme kontaktovat. Registrace je platná po dobu tři týdnů od vyplnění (pokud v tomto termínu nevyplníte Přihlášku, registrace propadne bez náhrady).

PŘIHLÁŠKA NA ASTRONOMICKÝ TÁBOR 2018

Přihlášku vyplňte až poté, co vám potvrdíme registraci. Přijetí přihlášky Vám vždy potvrdíme emailem. Pokud Vám po odeslání přihlášky nejpozději do 48 hodin nezašleme potvrzení, kontaktujte nás.

Platba a další dokumenty, které od Vás potřebujeme:

 1. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (pdf) 
  Lékařem vyplněný lékařský posudek naskenujte a zašlete jej na emailovou adresu kontakt@astronomickytabor.cz. Originál lékařského posudku přivezte k nástupu dítěte na tábor – odevzdáte jej do rukou zdravotníka (originál posudku vám po táboře vrátíme). Sken posudku zašlete nejpozději od 29. 6. 2017 (lépe dříve).
 2. Platba (částka 4 900,- Kč)
  Každému rodiči Jihlavská astronomická společnost zašle výzvu k platbě obsahující veškeré nutné údaje. Po připsání částky na náš transparentní účet rodičům zašleme elektronický doklad o zaplacení (pokud budete vyžadovat zaslání listinné faktury, kontaktujte nás). Bez výzvy k platbě tábor neplaťte! V případě, že váš zaměstnavatel poskytuje možnost proplacení tábora prostřednictvím Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), příp. požadujete fakturaci tábora právnické osobě atd., využijte formulář (viz níže). V případě potřeby zvláštního postupu při vyřizování platby přes FKSP nás kontaktujte. Formulář pro platbu přes právnickou osobou (pdf, docx). Platbu proveďte tak, aby částka byla na náš účet připsána nejpozději od 29. 6. 2017.
 3. Prohlášení rodičů / zákonných zástupců – tzv. bezinfekčnost (pdf)
  Prohlášení musí být platné ke dni nástupu dítěte na tábor, tj. datum podpisu musí odpovídat datu zahájení tábora. Prohlášení nám v žádném případě nezasílejte! Odevzdáte je do rukou táborové zdravotnice při nástupu dítěte na tábor.

 

Nevíte si rady?

Pokud si nejste jisti, potřebujete udělit výjimku v termínech, na čemkoliv se domluvit nebo prostě jenom s něčím poradit, příp. pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Pokud by vám více vyhovovalo, abychom vám veškeré dokumenty doručovali klasickou poštou, kontaktujte nás.

 

Podrobné informace k přihlašování

Registrace

Před vyplněním oficiální přihlášky je nezbytné vyplnit formulář registrace. Nejpozději do 48 hodin od vyplnění registračního formuláře vás budeme kontaktovat. V případě, že kapacita tábořiště není naplněna, registraci potvrdíme (v emailu od nás obdržíte unikátní registrační kód, který použijete při vyplnění přihlášky). V případě, že je kapacita tábořiště již vyčerpána, pro dítě nabídneme místo náhradníka.

Platnost registrace je tři týdny (příp. dle domluvy). Po vypršení termínu registrace bez náhrady propadá.

Pokud rezervujete místo pro sourozence, prosíme, vyplňte formulář pro každé dítě zvlášť. V případě, že jde o sourozence, všechna požadovaná místa (pokud budou ještě k dispozici) rezervujeme podle času odeslání rezervace místa pro první dítě (tj. rodiče sourozenců nebudou při rezervaci znevýhodněni; tuto službu nabízíme výhradně pro sourozence a za předpokladu, že rezervaci míst pro všechny sourozence provedete během ca. 15 minut).

Přihláška

Pokud preferujete zaslání přihlášky listinnou formou (tedy klasickou poštou), kontaktujte nás na emailu kontakt@astronomickytabor.cz nebo na telefonu +420 728 880 930 (domluvíme se na individuálním řešení). Žádné dokumenty nám v listinné podobě NEZASÍLEJTE bez předchozí domluvy.

Pokud přihlášku v termínu uvedeném v potvrzení rezervace nezašlete, rezervace místa propadá. Pokud z jakýchkoliv důvodů stanovený termín nejste schopni dodržet, kontaktujte nás (domluvíme si individuální termín tak, aby Vám vyhovoval).

Přijetí přihlášky Vám vždy potvrdíme emailem. Pokud Vám po odeslání přihlášky nejpozději do 48 hodin nezašleme potvrzení, kontaktujte.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Vyplněný lékařský posudek naskenujte a zašlete jej na emailovou adresu kontakt@astronomickytabor.cz. Originál lékařského posudku přivezte k nástupu dítěte na tábor – odevzdáte jej do rukou zdravotníka. Vzhledem k tomu, že většina dětských lékařů podmiňuje vyplnění formuláře poplatkem, originál formuláře Vám po skončení tábora vrátíme.

Pokud preferujete zaslání formuláře listinnou formou (tedy klasickou poštou), kontaktujte nás na emailu kontakt@astronomickytabor.cz nebo na telefonu +420 728 880 930 (domluvíme se na individuálním řešení.)  Žádné dokumenty nám v listinné podobě NEZASÍLEJTE bez předchozí domluvy.

Pokud se dítě účastnilo jiného tábora, ozdravného pobytu, školy v přírodě nebo jakékoliv akce, pro kterou bylo zapotřebí předložit stejný lékařský posudek, můžete tento doklad použít i pro náš tábor. Podmínkou je, že datum vystavení posudku nebude starší než rok před koncem tábora (nejzazší použitelné datum je 5. srpna 2017).

Někteří lékaři potvrzení (resp. posudek) vystavují na vlastní formulář. Pokud takovýto lékařem vystavený doklad obsahuje veškeré informace, je zcela akceptovatelný (resp. nemusíte použít náš tiskopis). Musí se však jednat o „POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI“ (tj. nikoliv „prohlášení“ atd.) a musí obsahovat veškeré předepsané informace.

Více informací o Lékařském posudku viz Vyhláška č. 106/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

Sken lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte zašlete nejpozději do do 29. června 2018.

Platba

Účast na Astronomickém táboře je podmíněna zaplacením poplatku ve výši 4 900 Kč za dítě. Platba musí být na našem účtu připsána nejpozději 29. června 2018!

Každému rodiči Jihlavská astronomická společnost zašle výzvu k platbě a po uhrazení částky pak elektronickou fakturu (pokud budete vyžadovat zaslání výhradně listinné faktury, kontaktujte nás). Bez výzvy k platbě tábor neplaťte!

V případě, že váš zaměstnavatel poskytuje možnost proplacení tábora prostřednictvím Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), příp. požadujete fakturaci tábora právnické osobě atd., využijte formulář (viz níže). V případě potřeby zvláštního postupu při vyřizování platby přes FKSP nás kontaktujte. Formulář pro platbu přes právnickou osobou (pdf, docx). Platbu proveďte tak, aby částka byla na náš účet připsána nejpozději od 29. 6. 2017.

Stornování platby:

 • Storno do 29. června 2018 (včetně): vracíme 100 % platby.
 • Storno od 30. června do 6. července 2018 (včetně): vracíme 80 % platby.
 • Storno od 7. července do 13. července 2018 (včetně): vracíme 40 % platby.
 • Storno od 14. července do 19. července 2018 (včetně): vracíme 20 % platby.
 • Storno 19. až 21. července 2018: vracíme 0 % platby.
 • Při předčasném odjezdu dítěte z tábora (příp. při opožděném nástupu dítěte na tábor) nelze nárokovat slevu.

Jakékoliv odchylky od výše uvedeného přehledu nelze nárokovat. Při každém stornování pobytu se však vždy snažíme rodičům co nejvíce vyjít vstříc. Vrácení platby, resp. vrácení většího podílu platby oproti výše uvedenému seznamu je vždy odvozeno od již realizovaných plateb a nákupů. Pokud tedy zjistíte skutečnost, díky které se dítě nemůže tábora účastnit, co nejdříve nás v této věci kontaktujte.

Prohlášení rodičů / zákonných zástupců (tzv. bezinfekčnost)

V den nástupu dítěte na tábor musí rodič / zákonný zástupce vyplnit ještě formulář Prohlášení rodičů / zákonných zástupců o bezinfektčnosti dítěte.

Pozor! Prohlášení musí být platné ke dni nástupu dítěte na tábor, tj. datum podpisu musí odpovídat datu zahájení tábora (tj. 21. 7. 2018)!). Prohlášení nám v žádném případě nezasílejte! Odevzdáte je do rukou táborové zdravotnice při nástupu dítěte na tábor.