Informace pro účastníky (a rodiče)

Vážení rodiče, aby i letošní tábor mohl proběhnout bez komplikací, věnujte, prosíme, zvýšenou pozornost následujícím informacím a pokynům.

Před odjezdem na tábor

Doporučené vybavení

Pro účast dítěte na Astronomickém táboře doporučujeme následující vybavení: spodní prádlo v dostatečném množství, trička, dlouhé a krátké kalhoty, tepláková souprava, pevná obuv, tenisky, svetr, bunda, kapesníky, ponožky, plavky, bavlněný šátek, čepice proti slunci (!), teplé oblečení na noc, pláštěnka, holínky, hygienické potřeby – doporučujeme alespoň dva ručníky, mýdlo, kartáček na zuby, zubní pastu a vlastní kelímek na vodu pro čištění zubů (!), opalovací krém, hřeben, sluneční brýle, krém nebo sprej proti hmyzu a klíšťatům, kapesní svítilna, pastelky, nebo fixy, psací potřeby – propisovací tužka a notýsek, … další dle Vašeho uvážení.

Dítě by mělo být vybaveno batůžkem pro výlety a vlastní láhví na pití. Pokud je to možné, vybavte dítě spacím pytlem. Pokud spací pytel k dispozici nemáte, rádi jej dítěti zapůjčíme (dítě však musí mít vlastní vložku – stačí sešité prostěradlo). Pokud od nás chcete spací pytel zapůjčit, je nezbytné, abyste nás o této skutečnosti informovali předem. Deky a polštáře též zapůjčíme.

Děti budou během tábora pozorovat večerní oblohu pomocí astronomických přístrojů. Je proto nezbytně nutné, aby byly vybaveny dostatečným množstvím teplého oblečení. Při večerním sledování letní oblohy každý pozorovatel uvítá i teplou zimní bundu. V minulých letech nedostatečné množství teplého oblečení dětí mnohdy komplikovalo a narušovalo program. Nepodceňte, prosíme, toto doporučení!

Doporučujeme zabalit dětem věci do kufrů nebo tašek označených štítkem se jménem a adresou.

Nedoporučené vybavení

Nedoporučujeme děti vybavovat žádnými cennostmi, jako jsou prstýnky, řetízky apod., dále fotoaparáty, hudební přehrávače, tablety, notebooky apod. Nedoporučujeme s sebou brát ani žádné velké množství finančních prostředků (cena za táborový pobyt je konečná, přičemž děti v průběhu tábora už žádné vstupy ani nic podobného neplatí; v rámci výletu mají pouze možnost zakoupení suvenýrů atd.). Děti v žádném případě nevybavujte noži nebo prostředky pro rozdělávání ohně.

Ponecháváme zcela na Vašem uvážení, zda dítě vybavíte mobilním telefonem, příp. jinými elektronickými přístroji. Pokud se rozhodnete dítě mobilním telefonem vybavit, nedoporučujeme ponechávat dětem drahé přístroje.

Kartičku zdravotní pojišťovny dítě nepotřebuje. Po dobu pobytu na táboře ji nahrazuje Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (viz níže).

Provozovatel tábora neručí za případné ztráty ani za poškození vlastních cenností!

Léky a zdravotní stav dítěte

Je nezbytně nutné, aby zdravotnice tábora důkladně znala úplný zdravotní stav dítěte. Žádáme Vás proto, abyste o všech zdravotních komplikacích, byť by se Vám zdály nepodstatné, zdravotnici na začátku tábora co nejdůkladněji informovali. Vedle lékařsky diagnostikovaných indispozic může jít například o bolesti hlavy, častější krvácení z nosu atd. Zvláštní pozornost, prosíme, věnujte změnám chování dítěte.

Pokud jste některou z výše zmíněných informací nepopsali v přihlášce, prosíme, v zájmu zdraví Vašeho dítěte srozumitelně sepište tyto informace na papír označený jménem dítěte, který při nástupu na tábor předáte zdravotníkovi. Úmyslným neuvedením podstatných informací o skutečném zdravotním stavu dítěte se vystavujete případným postihům dle příslušné legislativy.

Užívá-li dítě nějaké léky, žádáme Vás o co nejdůkladnější a úplný popis dávkování léků, postupů při alergických reakcích atd. Tyto informace jste již vyplnili ve formuláři přihlášky, pokud však nastala nějaká změna, popište veškeré informace na papír, který můžete předat zdravotnici při nástupu dítěte na tábor. Obaly léků je NUTNÉ popsat jménem dítěte a čitelně připsat i dávkování. Tento popis proveďte i v případě, že dítě dávkování zná. Čím více informací, byť i zdánlivě nepodstatných, o zdravotním stavu dítěte poskytnete, tím lépe se budeme moci o Vaše dítě po dobu konání tábora postarat.

Stornování platby:

  • Storno do 29. června 2018 (včetně): vracíme 100 % platby.
  • Storno od 30. června do 6. července 2018 (včetně): vracíme 80 % platby.
  • Storno od 7. července do 13. července 2018 (včetně): vracíme 40 % platby.
  • Storno od 14. července do 19. července 2018 (včetně): vracíme 20 % platby.
  • Storno 19. až 21. července 2018: vracíme 0 % platby.
  • Při předčasném odjezdu dítěte z tábora (příp. při opožděném nástupu dítěte na tábor) nelze nárokovat slevu.

Jakékoliv odchylky od výše uvedeného přehledu nelze nárokovat. Při každém stornování pobytu se však vždy snažíme rodičům co nejvíce vyjít vstříc. Vrácení platby, resp. vrácení většího podílu platby oproti výše uvedenému seznamu je vždy odvozeno od již realizovaných plateb a nákupů. Pokud tedy zjistíte skutečnost, díky které se dítě nemůže tábora účastnit, co nejdříve nás v této věci kontaktujte.

V den odjezdu na tábor

Tento formulář nám nezasílejte! Přineste jej s sebou při nástupu dítěte na tábor a předejte jej do rukou zdravotnice. Důležité je, aby se datum vyplnění formuláře shodovalo s datem odjezdu dítěte na tábor (tedy 21. červenec 2017). Bez řádně a pravdivě vyplněného prohlášení není možné dítě k pobytu přijmout!

Lékařský Posudek o zdravotní způsobilosti

Sken (nebo fotku) formuláře Lékařského posudku o zdravotní způsobilosti (vyplnil dětský lékař) jste nám v minulosti již zaslali. V průběhu tábora však potřebujeme mít k dispozici originál posudku. Originál Lékařského posudku o zdravotní způsobilosti proto, prosíme, přivezte k nástupu dítěte na tábor. Předáte jej táborové zdravotnici. Po skončení tábora Vám posudek v nezměněné podobě opět vrátíme.

Doprava na tábor / z tábora

Pro dopravu na tábor můžete využít dopravu společným autobusem, který bude v den odjezdu na tábor vyjíždět z Jihlavy.

*** Podrobné informace o dopravě společným autobusem budou zveřejněny před začátkem tábora. ***

Je nutné, aby dítě k odjezdu autobusu doprovodil alespoň jeden z rodičů (resp. zákonných zástupců). Pokud by se dítě smělo na místo srazu dopravit samo, je nezbytně nutné předem informovat vedoucí písemnou formou (viz kontakty).

Pokud Vám doprava společným autobusem nevyhovuje, můžete dítě dovézt přímo do tábořiště do cca 13:00. V tom případě, prosíme, předem informujte vedoucí tábora (pokud jste tak již neučinili v přihlášce, dejte nám vědět co nejdříve před začátkem tábora). Po skončení tábora si pro dítě opět můžete do tábořiště přijet. O této skutečnosti je však opět nutné předem informovat vedoucí.

Informace o trasách do tábořiště naleznete na samostatné stránce Jak se k nám dostat.

Stravování

První den stravování začíná svačinou v 16:00. Pitný režim je na táboře zajištěn krátce po příjezdu a následně po celou dobu tábora. Žádáme Vás, abyste dětem s sebou na tábor nedávali potraviny podléhající zkáze a v množství, které nesnědí během prvního dne (v žádném případě děti nevybavujte vlastním pečivem, uzeninami, sýry atd.).

Dění na táboře

Pokud budete potřebovat jakékoli informace, můžete se kdykoli telefonicky spojit s vedoucími tábora (viz kontakty v závěru dopisu). Pokud dítě vybavíte vlastním mobilním telefonem, je pravděpodobné, že v průběhu dne nebude dostupné (při denních aktivitách děti mobilní telefony u sebe zpravidla nemívají). Obecně (především z výchovných důvodů) nedoporučujeme dětem na tábor telefonovat příliš často.

Vedoucí tábora pro Vás budou každý den připravovat průběžné táborové zpravodajství prostřednictvím internetových stránek http://www.astronomickytabor.cz. Vzhledem k horšímu internetovému připojení v tábořišti může občasně docházet k výpadkům či zpožděním při publikování příspěvků. Naši vedoucí budou usilovat o co nejpravidelnější zpravodajství, nicméně někdy se může stát, že příspěvky budou na webu zveřejněny se zpožděním.

Návštěvy rodičů v tábořišti nejsou z výchovných a hygienických důvodů doporučeny. Pokud však dítě budete chtít i přesto v průběhu tábora navštívit, domluvte se předem s vedoucími na termínu a čase Vaší návštěvy (vhodný čas pro návštěvy je v průběhu poledního klidu, tj. od cca 13:30 do 15:00 hod; v tento čas návštěvou nenarušíte program).

Návrat z tábora

Tábor končí 1. srpna 2017. Pokud budete chtít dítě vyzvednou přímo v tábořišti, je třeba, abyste se na místo dostavili mezi 10:30 hod a 11:30 hod. Pokud budete dítě vyzvedávat v tábořišti, žádáme Vás, abyste o této skutečnosti informovali vedoucí pokud možno ještě před zahájením tábora (kontakty rodiče obdrží ve zvláštním mailu).

*** Podrobné informace o dopravě společným autobusem budou zveřejněny před začátkem tábora. ***

Je nutné, aby dítě po návratu společným autobusem vyzvedl alespoň jeden z rodičů (resp. zákonných zástupců). Pokud by dítě smělo po návratu společným autobusem samo odejít, je nezbytně nutné o této skutečnosti předem informovat vedoucí písemnou formou (viz kontakty).

Všeobecné informace

Děti jsou ubytovány v dřevěných chatkách po čtyřech. Na spaní doporučujeme teplejší oblečení. V případě nepřízně počasí je možno ubytovat děti v budově s vytápěním. Veškerý zdravotnický, hygienický a stravovací servis zajišťují speciálně školení pracovníci. Program zajišťují proškolení oddíloví vedoucí Jihlavské astronomické společnosti.

V případě jakýchkoliv nejasností nás bez váhání kontaktujte.