COVID-19

Pokud v průběhu příštích týdnů a měsíců nedojde k zásadnímu zhoršení epidemiologické situace v České republice, tábor bude! :- )

Aktuální přehled hygienických opatření zaváděných na našem táboře v souvislosti s pandemií COVID-19:

Lékařský posudek 

Jde o dokument, který vydává dětský lékař a za normálních okolností má platnost 2 roky. V letošním případě však bude potřeba dodat lékařský posudek vystavený v roce 2020.

Lékařem vyplněný lékařský posudek naskenujte a zašlete jej na emailovou adresu kontakt@astronomickytabor.cz nejpozději do 10. 7. 2020. Originál lékařského posudku přivezte k nástupu dítěte na tábor – odevzdáte jej do rukou zdravotníka (originál posudku vám po táboře vrátíme).

Prohlášení o bezinfekčnosti

Jde o dokument, kterým rodiče před začátkem každého tábora standardně prohlašují, že dítě není infekční. S ohledem na letošní situaci budeme muset prohlášení doplnit o tyto dva body:

  • … že dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce COVD-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd.
  • … ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření.

Prohlášení budou rodiče vyplňovat až den nástupu dítěte na tábor. O konkrétním postupu je budeme ještě informovat e-mailem.

Nástup na tábor

O technickém řešení nástupu na tábor budeme rodiče s dostatečným předstihem informovat. Předpokládáme, že bude možné využít společného svozu autobusem z Jihlavy. Zřejmě bude také možné dovézt dítě přímo do tábořiště. Vstup rodičů do vnitřního prostoru tábořiště (např. při pomoci s ubytováním atd.) letos však nebude možný. V obou variantách nástupu budeme muset děti organizovaně „převzít“ u vstupu do tábořiště, resp. v Jihlavě u odjezdu autobusu. O podrobnostech organizace nástupu dítěte na tábor budeme rodiče s dostatečným předstihem informovat e-mailem.

Návštěvy rodičů v tábořišti

Návštěvy rodičů v tábořišti nebudou možné.

Celotáborové výlety

Obvykle s táborem jezdíme na exkurze na zajímavá astronomická pracoviště v ČR. V letošním roce bude tato exkurze zrušena a děti budou (s výjimkou výletů po bezprostředním okolí) pouze v tábořišti.

Roušky

Nošení roušek v tábořišti nebude nutné. V případě, že by dítě z jakéhokoliv důvodu muselo opustit tábořiště (např. při každém úrazu děti vozíme do jihlavské nemocnice), jsou roušky standardně nařízené. Chceme Vás proto poprosit, abyste pro tyto mimořádné příležitosti dítěti sterilně zabalili alespoň jednu nebo dvě čisté látkové roušky.

Hygienická opatření 

Součástí vybavení všech umýváren, kde standardně neteče teplá voda, budou k dispozici dávkovače dezinfekce. V žádném případě nechceme, aby se děti několikrát denně polévaly dezinfekcí, avšak v některých situacích budeme nuceni u dětí průběžnou dezinfekci rukou kontrolovat. Ve všech umývárnách také budou k dispozici jednorázové ručníky. Pokud by dítě mělo nějakou např. kožní reakci na dezinfekci, prosíme, informujte nás o tom co nejdříve.            

Děti se snížen sníženou imunitou

Věříme, že se nám povede veškerá potenciální rizika maximálně eliminovat, přesto bychom chtěli na závěr apelovat na rodiče dětí, které mají např. chronické problémy s imunitou, aby účast dítěte na táboře důkladně zvážili.

Závěrem

Součástí zaváděných opatření je úprava veškerých potenciálně rizikových procesů v průběhu celého tábora. Připravujeme opatření v oblasti programu, technického zajišťování tábora i zásobování. Vybavujeme náš personál (zejména pak personál kuchyně) náležitými ochrannými pomůckami a připravujeme odpovídající zásoby dezinfekce.

Nakonec bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří nám v minulých týdnech vyjadřovali podporu. Zejména pak děkujeme těm, kteří jste nám zcela nezištně nabídli konkrétní formy finanční či materiální pomoci. Upřímně si toho vážíme.

V případě jakýchkoliv otázek či připomínek jsme k dispozici, viz kontakty.