Astrofotografie

Ukázka práce táborového oddílu astrofotografie.

Mléčná dráha (Lyra); foto Tomáš Kosek
Mléčná dráha (Střelec); foto Tomáš Kosek
Dvojitá otevřená hvězdokupa NGC 869 a NGC 884; foto Jan Schilhab
Galaxie M81 a M82; foto Jan Schilhab
Galaxie M51; foto Jan Schilhab
Galaxie M31; foto Mirek Dočekal
Mlhovina M20 (Trifid); foto Tomáš Kosek
Kulová hvězdokupa M13; foto Jan Schilhab
Mlhovina NGC 7023 (Kosatec); foto Tomáš Kosek
Severní polární sekvence; foto Matěj Bárta a Luboš Vít
Kulová hvězdokupa M13; foto Tomáš Kosek
Planetární mlhovina M27 (Činka); foto Tomáš Kosek
Mlhovina M8 (Laguna); foto Tomáš Kosek
Měsíc v první čtvrti; foto Jan Schilhab
Slunce v čáře H-alfa; foto Matyáš Svehla
Záblesk Iridia; foto Mirek Dočekal